Две нови яслени групи в район „Триадица“ ще приемат деца

 

Новоизградените две яслени групи към ДГ № 40 „Проф. Г. Ангушев“ в район „Триадица“ предстои да приемат деца. За свободните места ще се подават кандидатури от 24 януари в ИСОДЗ на Столична община.

Детската градина е част от програмата на кмета на София Йорданка Фандъкова за изграждане на нови детски градини и ясли. Средствата са осигурени от Столична община. Строителството се изпълнява и контролира от район „Триадица“.

Двете яслени групи са изпълнени след цялостен ремонт и преустройство на сградата на бивш спортен клуб на ул. „Боянски водопад“ № 87. Сградата и дворът са цялостно обновени, като са изпълнени две нови детски площадки.

Класирането ще се извърши на 29.01.2022 г. Ще се обявяват следните свободни места за прием в новата сграда:

  • Яслена група, деца, родени през 2019 г. – 20 места по общ ред, 3 места за деца с хронични заболявания;
  • Яслена група, деца, родени през 2020 г. – 20 места по общ ред, 3 места за деца с хронични заболявания.

Заявления се подават електронно на адрес: www.kg.sofia.bg.

Децата се класират от електронната система "Информационна система за обслужване на детските градини".

В момента на територията на Столична община се изграждат 13 детски градини и ясли. За още 17 обекта са подписани договори за проектиране и строителство и предстои да започнат дейности по изпълнение.

18.01.2022