Два пъти повече онлайн плащания на местни данъци и такси в София

196 млн. лв. са постъпленията в бюджета на София от местни данъци и такси през първото тримесечие на т.г., което е с 35,6 млн. лв. повече от същия период на м.г. Постигнатите приходи представляват 25, 3% от предвидения годишен план, което доказва точността на финансовата прогноза, подготвена от екипа на столичния кмет. 

От всички приходи 3,2 млн. лв. са платени през електронната платформа на Столична община:
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf , а 1,6 млн. лв. – чрез системата на НАП. Това е близо два пъти повече от внесените онлайн средства за първите три месеца на 2020 г. Явно столичани все повече предпочитат да ползват възможностите за електронно разплащане към общинската хазна.

Други 115,7 млн. лв. са постъпили в бюджета на СО по банков път или чрез други финансови посредници, сочи справката на дирекция "Общински приходи". 

Приходите от данък недвижими имоти са 31, 8 млн. лв., което е 27% от планираното за 2021 г. За същия период на м.г. от този данък постъпленията са били 5,2 млн. лв. по-малко. 

Над 9,5 млн. лв. повече са влезли тази година в бюджета и от данъка за възмездно придобиване, или 39,2 млн. лв. за първите три месеца. От данък МПС постъпленията са близо 34 млн. лв., което е 30% от планираното за годината.

Активността на имотния пазар, която се развива въпреки пандемията, се отразява и на издадените строителни разрешителни в София – през 2021 година те са за 3,2 млн. лв.  

Както се очакваше, заради мерките срещу разпространението на коронавируса, има спад в постъпленията от таксите за детски градини, за ясли и за ползване на пазари, тържища и тротоари. Намалението при тях е съответно със 735 хил. лв., 48 хил. лв. и 162 хил. лв. 

Срокът, в който столичани могат да ползват 5% отстъпка за данък сгради и данък МПС, е 30 април 2021 г., при условие, че цялата дължима сума се внесе наведнъж. До края на април т.г. е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци. 

Ако плащате местните си данъци и такси на части, сроковете за това са:

- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска;

- Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет.

 

 

02.04.2021