Довършване на реконструкцията на бул. "Монтевидео"

 


 

 • Дължина на етапа 400 m 
 • Разширено пътно платно от 7 на 14 – 17.5 m, вкл. 2 велоленти
 • Нова пътна конструкция с асфалтова настилка
 • Нови тротоари с ширина по 3 m
 • Понижения при пешеходните пресичания
 • Канализация – 178 m
 • Част от Главен канализационен клон III-Горна баня – 42 m
 • Водопровод – 677 m
 • Тръбна мрежа  (ел. и тел.) – 15.6 km
 • Ново енергоефективно улично осветление
 • Озеленяване

 

07.06.2022