Рехабилитация на бул. "България"

(от бул. “Гоце Делчев” до СОП и на бул. „Даскал Стоян Попандреев“ от СОП до моста над река Боянска)
 


 

  • Дължина на ремонтирания участък – 4 km;
  • Ремонт на напречни пукнатини;
  • Полагане на стоманена армираща мрежа на пътните платна;
  • Асфалтови пластове;
  • Ремонт на тротоарна настилка;
  • Частично саниране, подменяне и повдигане на бетоновите бордюри при тротоарните настилки;
  • Рехабилитация на плочата на 3 бр. пешеходни подлези – възстановяване на бетонното покритие и нова хидроизолация
  • Саниране на пътния надлез при ул. „Васил Стефанов“;
  • Обособяване на велотрасе.
07.06.2022