Достъп до култура за всички граждани (АССЕSS to Culture for all Citizens)


Име на проекта: Достъп до култура за всички граждани (АССЕSS to Culture for all Citizens)

Програма: УРБАКТ III на ЕС (2014 – 2020)

Стойност: 749 746 евро (1 466 353,22 лева)

БФП: 108 945, 00 лева

Период на изпълнение: 01.10.2019 – 30.07.2022 г.

Цел: Обмен на знания, данни и информация; децентрализация на културни проекти и разпространение на културна дейност; разширяване участието на обществеността – културно образование; Интелигентни решения – насърчаване използването на цифрови и/или иновативни приложения за развитие на културния живот и достъпа до културни събития за местните общности в градовете.

Кратко описание: В рамките на проекта oсем европейски града: Амстердам, Лисабон, Лондон, Дъблин, Рига, София, Талин и Вилнюс си сътрудничат в създаването и прилагането на приобщаващи политики за подобряване на достъпа до култура за всички граждани в новосъздадена мрежа, наречена ACCESS.

11.08.2022