Допълнителни средства за градския транспорт и чистенето в София

Зам.-кметът на София Дончо Барбалов днес внесе предложение до СОС за актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г., с което да се осигурят допълнителни средства за нормалното функциониране на градския транспорт и за поддържане на чистотата в града.

С корекция в държавния бюджет са предвидени 40 млн. лв. допълнително финансиране за автобусните превозвачи в цялата страна. Постановлението за тези средства беше публикувано на 7 декември т.г., което означава, че транспортните дружества няма да получат тази помощ до края на годината. Затова Барбалов предлага Столична община да отпусне допълнително 3,5 млн. лв. за транспортните дейности през т.г.

За осигуряване на допълнителни средства за почистване в града, особено по време на зимния сезон, се предлага да бъдат отпуснати допълнително 3,1 млн. лв. от бюджета на СО.

Докладът трябва да бъде разгледан от СОС на предстоящата сесия на 16 декември.

08.12.2021