Дончо Барбалов: Столична община се включва в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)
Стартирана е процедурата за включване на Столична община в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Това означава, че бюджетните средства на СО ще се обслужват от Българската народна банка, като има възможност във всеки момент да се прави справка за движението на парите.  Това каза зам.-кметът на Столична община Дончо Барбалов.
СЕБРА  е система за наблюдение на плащанията от включените в нея юридически лица, както и за управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити. В същото време се запазва финансовата автономия на Столична община при управлението и разходването на средствата по нейния бюджет.
София е първата община, която беше поканена от Министерство на финансите за включване в СЕБРА. Каза още Барбалов.
Според него предимствата от включването са:  подобряване на касовото управление и контрол на общината върху средствата и плащанията и възможност за наблюдение в реално време на левовите плащания на всички единици на общината, които са включени в СЕБРА.
Основният паричен ресурс на СО се концентрира по сметки, обслужвани от БНБ, което гарантира пълна сигурност на тези средства.
Тъй като броят на подведомствените разпоредители с бюджет на СО е значителен, тяхното включване в СЕБРА ще се извършва поетапно. Първи са общинските сметки на централно ниво, а на следващ етап - тези на районните администрации, допълва Дончо Барбалов.
За да се осигури банковото обслужване при плащане на местните данъци и такси от столичани, както и за обезпечаване на дирекция "Общински приходи", разплащателни сметки на Столична община ще продължават да се поддържат и в търговски банки. Наличността по тези разплащателни сметки ще е сведена до минималната необходима за текущата дейност.
11.12.2021