Дом за стари хора „Дълголетие“ организира седмица на трудотерапията под надслов „Творчество и умение”

На 18.11.2019 г. в Дом за стари хора “Дълголетие“ за пореден път се откри Седмица на трудотерапията под надслов “Творчество и умения“. Събитието се откри със забавна музикално-поетична програма, представена от самодейната певческа група към Дома „Пъстра китка“.           

За всеки ден от „Седмицата на трудотерапията“ е организирано  мероприятие с участието на потребители  от различните ателиета с цел да се разкрие ползотворния и стимулиращ ефект на трудотерапевтичните занимания.   

ПРОГРАМА

18.11.2019 г., понеделник, от 10:30 ч.

•  Откриване на „Седмицата на трудотерапията”           

19.11.2019 г., вторник, от 10:30 ч.

•  Настолни игри и готварство

20.11.2019 г., сряда, от 10:30 ч. 

•  АРТ Работилница

21.11.2019 г., четвъртък, от 10:30 ч.

•  Откриване на изложба базар

22.11.2019 г., петък, от 10:30 ч.

•  Закриване на „Седмицата на трудотерапията” и награждаване  на участниците.

18.11.2019