Доклад за състоянието на „Топлофикация – София“ ЕАД

В Столична община беше представен Доклад за състоянието на „Топлофикация – София“ ЕАД, изготвен от експертите на Black & Veatch Management Consulting. Документът е подготвен по силата на Споразумението за безвъзмездна помощ, подписано между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ, за разработване на План за техническа, оперативна и финансова стабилизация, както и модернизация на мощностите и управлението на "Топлофикация – София".

Столичният общински съвет даде съгласието си Столична община да подпише Споразумението за безвъзмездна помощ с Решение № 207 от 22.04.2021 г.

29.10.2021