Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Публикувано на 30.04.2015 г.

Вносител: Лорита Радева - председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на Постоянната комисия по устройство на територията към Столичен общински съвет и Альоша Даков - заместник-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и член на постоянната комисия за децата, младежта , спорта и туризма и Мария Бояджийска - зам.-кмет Направление "Зелена система, екология и земеопазване"
 
Доклад и проект за решение

30.04.2015