Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в ТД

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества (приета с Решение 205 от 27.04.2017 г.)

Публикувано на 16.12.2016 г.

Вносители: Николай Стойнев - общински съветник; Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Преработен Проект за решение

16.12.2016