Проект за промени в Глава четвърта "Конкурси за организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС

Проект за промени в Глава четвърта "Конкурси за организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет

Публикувано на: 27.06.2016 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Боряна Тасева
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
телефон: 02/9433183

Доклад и проект на нормативен акт

27.06.2016