Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Публикувано на: 27.06.2016 г.

Вносители: Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Искра Ангелова, Валя Чилова, Калоян Паргов, Татяна Георгиева, Зафир Зарков, Карлос Контрера и Радослав Абрашев - общински съветници и членове на НС на СОАПИ

Доклад и проект на нормативен акт 

27.06.2016