Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 11.01.2016 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

11.01.2017