Проект на Правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупи и дарения на Софийска градска художествена галерия на основание 1л. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство (ЗКН)

Проект на Правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупи и дарения на Софийска градска художествена галерия на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство (ЗКН)

Публикувано на: 05.07.2016 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект на нормативен акт 

05.07.2016