До края на месец ноември изтича срокът за подаване на заявления за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество смет

В края на този месец изтича срокът, в който фирми и юридически лица могат да подават заявления и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество смет.   
До момента  в  дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община са подадени едва около 1500 декларации и молби. Очаква се до края на месеца да бъдат внесени още 7500 документа. През миналата година толкова компании са се възползвали от възможността да плащат според количеството смет, а не според данъчната оценка на недвижимия фирмен имот. 

За да могат да обработят очакваните хиляди документи, служителите на дирекцията ще работят с удължено работно време, както и в някои от почивните дни, при следния график: 
    - делнични дни (от понеделник до петък) – от 08:00 ч. до 19:00 ч.; 
    - на 06 ноември 2021 г. (събота) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.; 
    - на 13 ноември 2021 г. (събота) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.; 
    - на 20 и 21 ноември 2021 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.; 
    - на 27 и 28 ноември 2021 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч. 
Освен на място в дирекцията заявления и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество смет могат да бъдат изпращани и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност". 

До 30 ноември е и срокът, в който собствениците на жилищни имоти трябва да внесат последната си вноска на такса битови отпадъци. След изтичане на този месец ще започне начисляване на лихви по закон, напомнят от дирекция "Общински приходи". 
Останалите местни данъци за гражданите – за недвижими имоти и МПС – трябваше да бъдат платени до края на октомври, след което също се начисляват лихви върху дължимите суми. 
Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи справка какви задължения има към Общинския бюджет – https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf 

Местните данъци и такси могат да се плащат и на каса в някой от районните отдели "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът. Други опции за издължаване са: по банков път или чрез финансови посредници. 

 

04.11.2021