Информация за кандидат-ползвателите на социалните услуги „Асистент за независим и активен живот” и „Асистент за независимо детство”

ДО КАНДИДАТ-ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ” И „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСТВО”
ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

 

Уважаеми дами и господа,  

 

Във връзка с предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ) през 2021 г., Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 5, ал. 3 и чл. 6б, ал. 3 от НПСУАНЖ заявленията за ползване на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” за следващата календарна година се приемат от 1 септември до 31 октомври на предходната година.

В тази връзка и по повод изтичането на срока за приемане на постъпили заявления и приложените към тях документи Ви информираме, че приемът на документите по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” за календарната 2021 година ще продължи до 31.10.2020 г. (събота) включително в часовия диапазон от 09:00 часа до 15:00 часа, в Бюрата за социални услуги по местоживеене на кандидатите за ползватели.

 

27.10.2020