До 16 август се забранява движението, престоят и паркирането на ППС, както следва: през кръстовището ул. „Златовръх“ – ул. „Ведрина“, както и в отсечката на ул. "Ведрина" между ул. „Златовръх“ и ул. „Симеоново“

До 16 август се забранява движението, престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва: през кръстовището ул. „Златовръх“ – ул. „Ведрина“, както и в отсечката на ул. "Ведрина" между ул. „Златовръх“ и  ул. „Симеоново“.

От 17 август до 30 август се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства през кръстовищата ул. „Ведрина“ – ул. „Симеоново“, както и по ул. „Ведрина“ между ул. „Симеоново“ и бул. „Пейо К. Яворов“.  Промяната на движението се налага във връзка с изграждане на топлопровод.

04.08.2020