До 15 май се приемат творби в Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”Столична община приема творби в Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша” за 2022 година. Конкурсът е анонимен и на свободна тема, право на участие имат автори на възраст над 18 години. Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения. 

Стихотворенията се изпращат в четири екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). Участниците на възраст до 25 години трябва да отбележат на плика „25“.

Краен срок за изпращане на творбите – 15 май 2022 г., включително (важи датата на пощенското клеймо), на адрес: София, 1000, пл. „Славейков” № 4, Столична община – дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”. 

Материали не се връщат.
Жури ще оценява стиховете, а резултатите ще бъдат обявени през юни 2022 година. 

Награди: 
. Първа награда – 800 лв. и малка пластика 
. Втора награда – 500 лв. 
. Трета награда – 300 лв. 
. Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв. 

 

Националният конкурс за поезия „В полите на Витоша” е част от Календара на културните събития на Столична община.

 

05.04.2022