До 14.05.2021 г., 17:00 ч., се удължава срокът за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021

Със свое решение от днес, 05.05.2021 г., Програмният съвет на Програма „Европа“ изменя т. 7 от Насоките за кандидатстване по четирите приоритетни области и удължава крайния срок за подаване на проектни предложения по Програма „Европа“ 2021 до 17:00 ч. на 14.05.2021 г.

Допълнително, кандидатите, които вече са подали своите проектни предложения по надлежния ред до 05.05.2021 г. вкл. и които желаят да изменят и/или допълнят по същество подаденото проектно предложение, могат да го направят еднократно чрез подаване чрез електронните формуляри за кандидатстване на изменено/допълнено проектно предложение до 17:00 ч. на 14.05.2021 г. С подаването на изменено/допълнено проектно предложение, кандидатите се съгласяват, че предходно подаденото проектно предложение няма да бъде разглеждано.

Дава се и възможност консултации да се провеждат електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма „Европа“ (рубрика „Кандидатствай тук“ – „Въпроси“) до 17 ч. на 11.05.2021 г.
(http://www.evropa-so.bg/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%83%D0%BA/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8.html)

Напомняме, че кандидатстването се осъществява само чрез подаване на електронните формуляри за кандидатстване, които са активни на интернет страницата на Програмата в рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области
(http://www.evropa-so.bg/bg/?option=com_content&view=article&id=523).

Документите по всички приоритетни области, Насоките за кандидатстване с проектни предложения по четирите приоритетни области, изменени с гореописаните Решения, както и кратко Ръководство за онлайн кандидатстването можете да откриете на интернет страницата на Програма „Европа“ (www.evropa-so.bg )

Всички други изисквания и условия за кандидатстване остават непроменени.

07.05.2021