До 10 септември остава в сила въведената организация на движенето на ул. „Първа българска армия“


До 10 септември (включително) остава забраната за влизането на пътни превозни средства по ул. „Първа българска армия“ между моста на река Суходолска и ул. „Нешо Бончев“, включително и през кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Нешо Бончев“.

До 10 септември (включително) остава забраната за влизането на пътни превозни средства по ул. „Първа българска армия“ между ул. „София“ и ул. „Мара Бунева“, включително и през кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Мара Бунева“.

В сила до 10 септември остават и въведените промени в организацията на движение на автобусите от линии  №№ 21, 22, 23, 24 и 100, и на временната линия № 202.
20.08.2021