Дневен център за пълнолетни лица с увреждания


Адрес: ж.к. "Слатина", ул. "Роглец" № 17
Директор: Калина Иванова 
Телефони: 02 421 40 51; 0879 835 417

Услугата се администрира от Фондация "Глобална инициатива в психиатрията".

Дневният център за възрастни с увреждания предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня. Предоставянето на услугата се състои в осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и в организация на свободното време и личните контакти.
За постигане целите в дневния център се организират дейности, свързани със:

 • Ежедневни потребности;
 • Здравни потребности;
 • Образователни потребности;
 • Рехабилитационни потребности;
 • Социални консултации;
 • Двигателна терапия;
 • Трудотерапия;
 • Овладяване на елементарни домакински познания, приготвяне на ястия, умения за пазаруване;
 • Придобиване на различни хигиенни и трудови навици;
 • Рисуване и приложни дейности;
 • Занимания, свързани с общи познания и грижи за цветята;
 • Спортни дейности;
 • Работа със семейството.

Екипът на центъра включва психолог, социални работници, рехабилитатор, физиотерапевт, трудотерапевт, медицинска сестра, помощен персонал, външни консултанти.

Услугата се предоставя на възрастни хора с ментални и психични разстройства.

09.11.2016