Днес в постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на Столичния общински съвет беше представен проект на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за изграждане на ВиК мрежа

В последната година Столична община изготви РПИП, което е необходимо условие за финансиране на проекти за изграждане на ВиК мрежа по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020. С разработката на РПИП е анализирана съществуващата ВиК мрежа на територията на общината и предстои да се изготвят и актуализират съществуващите проекти, както и да се определят такива, приоритетни за реализация. За изграждане на определените от РПИП приоритетни проекти ще бъде изготвен и формуляр за кандидатстване за финансиране по ОПОС 2014 – 2020.

През този програмен период допустими за финансиране по ОПОС са агломерации с население над 10 000 еквивалент жители. Консултантът, изготвял РПИП, е идентифицирал две такива агломерации – „София“ и „Кремиковци“. В агломерация „София“ влизат: в район „Панчарево“ – с. Герман, с. Лозен, с. Панчарево, с. Бистрица, с. Кокаляне, с. Кривина и с. Казичене; в район „Нови Искър“ – гр. Нови Искър, с. Чепинци, с. Негован, с. Световрачене, с. Кубратово; в район „Искър“ – кв. „Абдовица“, кв. „Миленков“ и с. Бусманци; в район „Банкя“ – гр. Банкя и с. Иваняне; в район „Младост“ – кв. „Горубляне“ и кв. „Американски колеж“, кв. „Враждебна“ от район „Кремиковци“; в район „Надежда“ – кв. „Требич“; в район „Връбница“ – с. Волуяк и кв. „Обеля“; в район „Лозенец“ – кв. „Кръстова вада – изток“ и кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“; в район „Овча купел“ – кв. „Овча купел“ , кв. „Горна баня“, кв. „в.з. Горна баня“, кв. „Суходол"; в район „Триадица“ – кв. „Манастирски ливади – изток“ и „кв. „Кръстова вада – запад“; в район „Витоша“ – кв. „Манастирски ливади – запад“, кв. „Карпузица“,  кв. „Симеоново“, кв. „Княжево“, кв. „Драгалевци“, кв. „Бояна“, кв. „Гърдова глава“, кв. „Кино център“, в район „Сердика“ – кв. „Бенковски“ и кв. „Орландовци“. В агломерация „Кремиковци“ влизат – кв. „Кремиковци“, кв. „Сеславци“, кв. „Челопечене“, кв. „Ботунец“, с. Долни Богров, с. Горни Богров, с. Яна и гр. Бухово.

Подготвен е разширен списък с обекти на територията на цялата община, от които ще бъдат избрани приоритетни обекти на обща стойност над 500 млн. лв. за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ (от тях 400 млн. лв. безвъзмездни европейски средства и 100 млн. лв. съфинансиране от бюджета на Столична община). До края на годината Столичният общински съвет ще разгледа списъка с допустимите и приоритетни обекти, с които София ще кандидатства по ОПОС. С проекта се предвижда да бъдат реконструирани и модернизирани и двете пречиствателни станции за питейни води „Бистрица“ и „Панчарево“ и да се увеличи капацитетът на стопанството за третиране на утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води „Кубратово“.

В момента 100% от питейната вода на София се пречиства, а 76%  от територията на общината е покрита с канализационна мрежа. Според анализите на експертите с реализацията на обектите по ОПОС този процент ще достигне 90%.

Чрез инвестиционната програма на дружеството „Софийска вода“ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще бъдат изграждани обектите, които не са включени за финансиране по ОПОС. В следващите 5 г. във  ВиК инфраструктура на Столична община ще бъдат направени инвестиции на стойност над 800 млн. лв.

В последните години размерът на направените инвестиции във ВиК инфраструктурата на Столична община е над 500 млн. лв. Те са вложени в реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в райони, където е построена частично или изцяло липсва. Средствата бяха от инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД, от „ОПОС“ 2007 – 2013, Програма ИСПА, ПУДООС и бюджета на СО. За периода от 2009 г. до сега са изградени и реконструирани над 200 км ВиК мрежа.

По предварителни разчети на експертите за изграждане и рехабилитация на ВиК мрежа на цялата Столична община ще са необходими над 2 млрд. лв., в които не се включват средствата, необходими за отчуждаване на частните имоти, през които минават трасетата на колекторите, и за градоустройствени процедури. С реализацията на проекта по ОПОС 2014 – 2020 Столична община ще направи голяма крачка за постигане на съответствие с директивите на ЕС за пречистване на питейните и отпадъчните води.

В момента се изгражда и разширява канализационната мрежа в кварталите „Симеоново“, „Бенковски“, „Модерно предградие“, „Горна баня“, м. „Сливница“ в район „Люлин“, "Горубляне" и "Овча купел" и се реконструира канализационната мрежа в централната градска част.

 

 

27.11.2018