Днес ще се проведе обществено обсъждане на Проекта за подробен устройствен план на "Борисовата градина"

Запазване на историческия вид на "Борисовата градина" със забрана на ново строителство, възстановяване на дейността на знакови обекти и придобиване от общината на терени, които в годините назад са станали частни са основните цели на изработването и приемането на Подробен устройствен план (ПУП) на най-големия софийски парк.

Общественото обсъждане на коригирания Проект ще се проведе днес, 13 януари, от 17:30 ч., в дигитална среда, на следния адрес:  https://bit.ly/3FnNl1u
Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти" ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев. След първото обществено обсъждане през 2019 г. постъпиха възражения от кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, както и от граждани и организации, чието общо искане беше за недопускане на ново строителство на територията на парка. Решението за коригиране на Проекта за ПУП беше взето от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

С преработения Проект на ПУП отпадат предложенията за изграждане на нови сгради, каквито бяха Музея за зелената памет на София, Климатичното училище, ресторант „Тенекиите“ и е намалено застрояването в терена на гара „Пионер“, където ще се оформи зона са спортове и детски комплекс с площадки за игра за различни възрастови групи.

Запазват се максимално традиционните спортни и рекреационни съоръжения Конната база, комплекса „Спортна София“, възстановяване на атракцион „Кривите огледала“ и Водния канал.

В проекта са описани специфичните правила за намеси, с които се запазва и увеличава общоградското културно и рекреационно значение на парка. На територията на "Борисовата градина" ще е позволена реконструкцията на съществуващи обекти само при запазване на тяхната обществена функция.  

Проектът предвижда своя автентичен вид да върнат трите дансинга, Софийския тенис клуб, бюфета бирария на острова в езерото “Ариана” в стил австро-германски барок, стадион „Юнак“.

За Националния стадион “Васил Левски”, стадион “Българска армия” и къпалнята „Мария-Луиза“ Планът разрешава основен ремонт и модернизация на съоръженията, като всички намеси могат да се осъществят само в рамките на сегашните параметри. Планът не допуска разширение на съществуващата към момента застроена площ.

В резерватната част на "Борисовата градина" се допуска поставяне само на павилион на детската площадка, на съоръжението за книги при лятната читалня, за охрана и за билети. Забранява се разполагането на всякакви преместваеми обекти от типа сергии, пазарски будки, рекламни елементи и др.  Паленето на огън, фойерверките и къмпингуването на територията на "Борисовата градина" ще бъдат забранени.

За всички входове на парка е предвидено поставянето на съоръжения, които да регулират влизането на автомобили. Проектът предвижда места за четири паркинга: под терена на автокъща “Капитолия”, срещу която Столична община води дела за премахване, в сервитутата на старата трамвайна линия между Телевизионната кула и Руското посолство, към ул. „Николай Габровски“ и към бул. „Симеоновско шосе“.

С Проекта се предвижда подобряване на свързаността на парка с околните територии с изграждане на екодукти през бул. „Драган Цанков“ и алея „Яворов“, на велосипедната мрежа, на безопасния и удобен пешеходен достъп и свързаността с градския транспорт.

След представянето на Проекта писмени становища, мнения или предложения могат да бъдат депозирани в срок до 04.02.2022 г. в деловодствата на трите района, на чиято територия попада парка – „Средец“, „Изгрев“ или „Лозенец“, както и на електронните им адреси. Заключителната дискусия е предвидена за 17.02.2022 г.

13.01.2022