Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на природата. Инициативата е основен механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда.

„Замърсяване на въздуха“ – "Ние не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха" е темата на Световния ден на околната среда за 2019 г. Призивът „Заедно можем да победим замърсяването на въздуха“ е апел за общи действия в борбата срещу едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време. Целта е да се обърне внимание и на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда като се създаде отговорно отношение и екологично съзнание в хората.

Столична община съвместно с МОСВ ще отбележи деня с празник и изложение „Иновации за качество на въздуха“, на което български компании ще представят своите иновативни решения.  Празникът ще бъде съпътстван от концерт, викторина и други прояви, чрез които да привлечем вниманието на гражданите и на младите хора за стимулиране на отговорно поведение и ангажиране с обществено значимата кауза. Събитието ще бъде съпътствано от концерт с участие на известни изпълнители и детски ансамбли от Националния дворец на децата.

Събитието ще се проведе на 5 юни в парка градина „Централна баня“ в центъра на столицата от 14 до 17 часа.

По повод 5 юни Столичен  инспекторат стартира инициативи, с които ще се включи в общата цел за подобряване на средата,  в която живеем,  качеството на въздуха, който дишаме и намаляване на отпадъците. На паркинга на Столичен инспекторат ще бъде разположен мобилен пункт от 8.30 до 14.30 ч. за събиране на опасни отпадъци от домакинствата като бои, лакове, лекарства с изтекъл срок и др. Гражданите могат да изхвърлят отпадъци от текстил и кожа в специализирания контейнер, както и да предадат стари батерии.

На 5 юни Столичен инспекторат няма да използва автомобили с двигатели с вътрешно горене, а  два електрически автомобила, с които разполага вече  трета година, и 7 електрически велосипеда.  Всеки гражданин, който желае, може да стане "инспектор" за 1 ден от 9.00 до 12.00 ч. на ул. "Париж" № 5 и да участва в съвместни проверки със Столичен инспекторат.

Инспектори ще раздават листовки на шофьорите в близост до паркове и градини, за да им напомнят: "АЗ НЕ ПАРКИРАМ В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ".

05.06.2019