ДКЦ VIII София EООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на дружеството на адрес: гр. София , ул. “Христо Силянов” №77, партерен етаж, предназначено за аптека
ДКЦ VIII София EООД,
1220 София, ул. "Хр. Силянов" № 77 тел. 02/936-12-27
 

Обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за аптека На основание чл.22, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.27, ал.3 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет и Решение от 26.03.2010 г. на управителя за обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на дружеството на адрес гр. София , ул. “Христо Силянов” №77 “ДКЦ VІII- София” ЕООД със седалище гр. София и адрес на управление - ул. Христо Силянов № 77, лице за контакт - д-р Константин Иванов Иванов, на длъжност управител, тел.: 359/02/8378613

обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на дружеството на адрес гр. София, ул. “Христо Силянов”№77, партерен етаж, предназначено за аптека с площ от 30 кв.метра за срок от 36 месеца с начална цена от 22 лева с ДДС на квадратен метър.

Конкурсът ще се проведе на 19.04.2010 г., в 11.00 часа в кабинета на управителя на дружеството.

Документацията за участие може да се закупи всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. на 12.04. 2010 г. на посочения в обявлението адрес, след заплащане на сумата от 80 лева в счетоводството на дружеството.

Оферти ще се приемат в стая 205 на II етаж - ул. ”Христо Силянов” №77, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа на 15.04.2010 г.

01.04.2010