Дирекция „Зелени системи“ облагороди пространство в район „Люлин“, идентифицирано като „топлинен остров“


Още едно пространство, идентифицирано като „топлинен остров“, е облагородено от екипа на дирекция „Зелени системи“. Площта се намира в район „Люлин“ на кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „П. Владигеров“, а изпълненият проект включва облагородяване на пространството посредством паркоустройствени способи. Теренът е моделиран чрез изграждане на геопластики, дървесни и храстови масиви. Предвидена е зона за пасивен отдих, обособена чрез алеи от светли и водопропускливи материали и монтирани пейки.

"Шест са вече облагородените пространства, идентифицирани като зони, които създават прахово замърсяване в район „Люлин“ – каза кметът на "Люлин" Милко Младенов. Облагородяването на зелените пространства и междублокови пространства е една от мерките за подобряване качеството на въздуха, които Столичната община изпълнява по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова. 

„Столичната община работи заедно със Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Лесотехническия университет по въвеждане на мерки за смекчаване на ефекта от „топлинния остров“ – каза зам.-кметът на Столичната община Десислава Билева. Измененията на климата налагат изпълнението на нови проекти, включващи иновативни  решения  за подобряване на топлинния комфорт на градските пространства. „С проекта се постигат три ефекта – биологично разнообразие от съчетаване на различните видове дървета и храсти, ограничаване на запрашаването и използването на иновативен начин за поливане на дърветата. С помощта на поставени около стволовете на фиданките торби се осигурява капково напояване и запазване на влажността.

 

 

13.10.2022