Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ организира открит урок за действия при земетресение и наводнение

Днес служителите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ проведоха открит урок на тема „Правила за поведение при възникване на земетресения и наводнения“ пред ученици от третите класове на 104 Основно училище „Захари Стоянов“. На децата бяха представени презентации, които включваха основни познания за действията при земетресения и наводнения, правила за поведение при възникване на бедствия, както и какво е да си доброволец.

Беше извършено и обучение по евакуация на учениците от сградата на училището. На двора екипите демонстрираха спасителна операция след пътно-транспортно произшествие. Децата се запознаха и със спасителното оборудване на екипите – въздушно-повдигателна възглавница, термокамера, хидравлични ножици и др.


 

17.03.2017