Дигиталните технологии улесняват грижата за самотни възрастни хора

София е партньор в пилотен проект „Активна възраст“

„Новите технологии са напреднали много и помагат на възрастните хора да живеят самостоятелно в своя дом. Благодарение на „сензори“, които са малки устройства, подобни на ключодържатели, възрастните и техните близки имат непрестанна връзка.“ Това предвижда проект „Активна възраст“ (ACTIVAGE).

"Включването на дигиталните технологии в грижата за възрастните самотни хора дава по-голяма възможност за тяхната самостоятелност, както и сигурност за техните близки или социалните работници" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред участниците в работната среща по ACTIVAGE.

В проекта участват 49 партньора от 9 европейски държави: Испания, Италия, Германия, Гърция, Португалия, Финландия, Франция, Великобритания и България. Проектът е финансиран по Програма „Хоризонт 2020“.

Столичната община има 4 дома за възрастни хора. Чрез Общинско предприятие "Социален патронаж" се предоставят различни грижи за около 1600 човека, които има нужда от топла храна, медицински услуги, социална подкрепа. През последните години Столичната община създаде над 17 услуги за възрастни хора и пълнолетни лица в София като центрове за социална рехабилитация и интеграция, дневни центрове. Едни от най-обичаните от възрастните хора места, където те имат социални контакти, са клубовете на пенсионера.

Столичната община предвижда изграждане на 9 нови социални услуги за хора с увреждания по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Проект „Активна възраст“ е пилотен и включва 50 доброволци – възрастни хора, на които ще бъдат предоставени сензори. Чрез интернет платформата данните ще достигат до техните роднини, както и до "Социалния патронаж". Целта е да се удължи независимия живот на възрастните хора в техните домове чрез дигиталните технологии. Насърчава се те да останат в домовете си и да получават подкрепа и услуги, вместо да отиват в домове за възрастни хора.

 

11.02.2020