Детска градина № 91 "Слънчев кът", район "Подуяне" (английски език, футбол, плуване, джудо, модерни и спортни танци, народни танци, приложни дейности)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 91 "Слънчев кът", район "Подуяне", за учебната 2020/2021 г., 2021/2022 г. и 2022/2023 г., за:

17.06.2020