Детска градина № 99 „Брезичка“, район "Красно село" (английски език, модерни танци, народни танци, джудо, футбол, плуване, балет, катерене, йога за деца)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 99 „Брезичка“ за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 99 „Брезичка”, район "Красно село", за:

1. Английски език
2. Модерни танци
3. Народни танци
4. Джудо
5. Футбол
6. Плуване
7. Балет
8. Катерене
9. Йога за деца.

05.06.2020