Детска градина № 98 "Слънчевото зайче", район "Младост" (подвижни и спортно-подготвителни игри с топка, изящни изкуства, знаци и символика)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 98 „Слънчевото зайче“

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 98 "Слънчевото зайче", район "Младост", за:

 - Подвижни и спортно-подготвителни игри с топка
 - Изящни изкуства, знаци и символика.

05.08.2020