Детска градина № 95 „Омайниче”, район "Люлин"

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 95 „Омайниче"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 174 „Омайниче”, район "Люлин", за: сензорномоторна интеграция.

17.12.2018