Детска градина № 93 "Чуден свят", район "Красно село" ( български народни танци, модерни и латино танци)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

 Допълнителни образователни дейности на ДГ № 93 "Чуден свят", район "Красно село", за:

1. Обучение по български народни танци
2. Обучение по модерни и латино танци.

11.08.2020