Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне" (логопед) – удължаване срока за подаване на оферти

 

Обява относно удължаване срока за подаване на оферти за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за периода учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 92 „Мечта”, район "Подуяне", за: логопед.

24.01.2020