Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2018/2019 г.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 92 „Мечта”, район "Подуяне", за: спортно-подготвителни двигателни дейности.

16.11.2018