Детска градина № 89 "Шарена дъга", район "Кремиковци" (английски език и приложни изкуства)

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на изпълнители на ДОД в ДГ № 89 „Шарена дъга”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 89 "Шарена дъга", район "Кремиковци", за:

 1. Английски език
 2. Приложни изкуства.

16.06.2020