Детска градина № 87 „Буката”, район "Триадица"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учената 2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 87 „Буката”, район "Триадица", за: английски език, френски език, народни танци, спортно-подготвителни и двигателни дейности, латино танци.

30.07.2019