Детска градина № 82 "Джани Родари", район "Връбница" (футбол, народни танци, английски език)


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 82 "Джани Родари"


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 82 "Джани Родари", район "Връбница", за:

 - футбол
 - народни танци
 - английски език.

18.08.2020