Детска градина № 80 „Приказна калина”, район „Красно село” (удължаване на срока за подаване на документи за дейността „Карате“)

Детска градина № 80 „Приказна калина”, район „Красно село” обявява удължаване на срока за подаване на документи за дейността „Карате“:

Информация за удължаване на срока

03.09.2020