Детска градина № 80 "Приказна калина", район "Красно село" (английски език, модерни танци, народни танци и детски фолклор, спортно-подготвителни и двигателни дейности, карате, йога за деца)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 80 „Приказна калина“, за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 80 "Приказна калина", район "Красно село", за:

 - Английски език
 - Модерни танци
 - Български народни танци и детски фолклор
 - Спортно-подготвителни и двигателни дейности
 - Карате
 - Йога за деца.

05.08.2020