Детска градина № 78 „Детски свят“, район "Студентски"

 

Обява за за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 78 „Детски свят”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 78 „Детски свят“, район "Студентски", за:

1. Английски език
2. Руски език
3. Български народни песни и танци
4. Латиноамерикански танци
5. Спортно-подготвителни и двигателни дейности
6. Приложно-декоративни дейности
7. Логопедична терапия.

21.10.2019