Детска градина № 76 "Сърничка", район "Младост" (ментална аритметика - удължаване на срока)

 

Обява за удължаване на срока за конкурс по документи за допълнителна образователна дейност извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 76 „Сърничка“, район „Младост“, за учебната 2020/2021 г., учебната 2021 /2022-г. , учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 76 "Сърничка", район "Младост", за: ментална аритметика.

28.07.2020