Детска градина № 76 „Сърничка”, район "Младост" (английски език, модерни и спортни танци, народни танци, балет, ментална аритметика, приложни изкуства, футбол, плуване, художествена гимнастика, тенис на корт)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 76 „Сърничка“, район „Младост“, за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 76 „Сърничка”, район "Младост", за:
- Английски език
- Модерни и спортни танци
- Български народни танци
- Класически балет
- Ментална аритметика
- Приложни изкуства
- Футбол
- Плуване
- Художествена гимнастика
- Тенис на корт.

26.06.2020