Детска градина № 74 „Дъга”, район "Подуяне" (философия с деца)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 74 „Дъга”, район "Подуяне", за: философия с деца.

17.11.2020