Детска градина № 74 "Дъга", район "Подуяне" (английски език)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 74 "Дъга", район "Подуяне" за:

01.09.2020