Детска градина № 72 "Приказка без край", район "Студентски" (английски език)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) в ДГ №72 „Приказка без край“ за 2020 – 2023 година

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 72 "Приказка без край", район "Студентски", за:

 - Английски език.

05.08.2020