Детска градина № 70 „Пролет”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ № 70 „Пролет”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 70 „Пролет”, район " Младост ", за: плуване.

14.11.2019