Детска градина № 70 „Пролет”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в Детска градина № 70 „Пролет”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 70 „Пролет”, район "Младост", за: плуване.

16.11.2018