Детска градина № 68 "Ран Босилек", район "Люлин" (aнглийски език, футбол)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 68 „Ран Босилек“, район "Люлин"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 68 "Ран Босилек", район "Люлин", за:

 - Английски език
 - Футбол.

05.08.2020